VVE administraties

De Administratie voor de Vereniging Van Eigenaren (VVE) en de Belasting

Over het algemeen is het oprichten van een vereniging of coöperatie om onderhoudskosten van gezamenlijke ruimtes over appartementen te verdelen geen probleem. De meeste notarissen hebben wel een akte.

Maar een vereniging wordt belastingplichtig. Niet voor de inkomstenbelasting  maar voor de vennootschapsbelasting. Ook kan een VVE onder de omzetbelasting vallen, als  er winstgevende activiteiten zijn. De inschrijving in de Kamer van Koophandel is niet voldoende, de Kamer van Koophandel geeft geen gegevens door aan de Belastingdienst.

VVE en belasting

In de inkomstenbelasting zijn meerdere regimes van toepassing, de belangrijkste hiervan is dat de inkomstenbelasting van toepassing is op private personen, en niet op rechtspersonen, een BV, NV stichting of vereniging. Een privaat persoon kan in loondienst zijn of ondernemer. En met name op de wetgeving van deze laatste is de vennootschapsbelasting weer gebaseerd.

Archivering

In de inkomstenbelasting treft u de regels omtrent administreren en hoelang u administratieve bescheiden moet archiveren. Nu is daar ook weer een Europese richtlijn voor die zwaarder is en daarom ook bepalend, u dient u bescheiden namelijk 7 jaren te archiveren.

Voor wat betreft de belasting is derhalve veel terug te vinden in de inkomstenbelasting dit terwijl de vennootschapsbelasting van toepassing is. Met name het artikel 3.3 van de inkomstenbelasting daar wordt het winst begrip uitgelegd. De meeste VVE’s hebben niet het doel winst te genereren eerder het verdelen van de lasten onder de bewoners. Echter zodra geldmiddelen op bankrekeningen of uitstaande vorderingen kunnen leiden tot resultaat, is het winstbegrip  van toepassing.

Goed bestuur en control

Een goed bestuur zal de zaken zo leiden dat er zo weinig mogelijk aan de fiscus wordt afgedragen. Immers er zijn verschillende mogelijkheden om vorderingen en schulden op elkaar af te stemmen, hierdoor zal er onderaan de streep geen of nauwelijks winst zijn, zodat er geen belasting betaald hoeft te worden. Hiertoe beschikt het bestuur over verschillende middelen. In de eerste plaats is er sprake van een gezamenlijke kosten verdeling, zodat overschotten, niet vrijvallen maar verschuldigd zijn aan de leden. Een winst zal er dus zelden ontstaan.

Als belangrijkste item, dat u dient te weten bij het oprichten van een VVE dat er een vrijstelling is voor het indienen van uw belastingaangiftes stuur voor meer informatie het contactfomulier in.